CV i Listy Motywacyjne

 

Na podstawie CV i listu motywacyjnego pracodawca dokonuje wstępnej selekcji kandydatów na dane stanowisko. Ma ona na celu wybranie odpowiedniego kandydata spośród określonej liczby osób, poprzez rozpoznanie jego rzeczywistych kwalifikacji i porównanie ich z wymogami stanowiska.

 

Dlatego bardzo ważne jest staranne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych zarówno pod względem ich kompletności, braku błędów, przejrzystości, zrozumiałości, jak również pod względem ich merytorycznej poprawności oraz odpowiedniego odniesienia posiadanych umiejętności do wymagań stawianych przez firmę.

 

Dobrze napisane CV jest najważniejszym narzędziem przy poszukiwaniu pracy oraz zwiększa prawdopodobieństwo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Można w nim znaleźć większość odpowiedzi na podstawowe pytania rozmowy rekrutacyjnej, buduje również pozycję negocjacyjną kandydata, dając rozmówcy dowody jego kwalifikacji, umiejętności i sukcesów.

 

- Pisanie życiorysu -

Co trzeba?
Trzeba napisać podanie,
a do podania dołączyć życiorys.

Bez względu na długość życia
życiorys powinien być krótki.

Obowiązuje zwięzłość i selekcja faktów.
Zamiana krajobrazów na adresy
i chwiejnych wspomnień w nieruchome daty.

Z wszystkich miłości starczy ślubna,
a z dzieci tylko urodzone.

Ważniejsze kto cię zna, niż kogo znasz.
Podróże tylko jeśli zagraniczne.
Przynależność do czego, ale bez dlaczego.
Odznaczenia bez za co.

Pisz tak, jakbyś nigdy z sobą nie rozmawiał
i omijał z daleka.

Pomiń milczeniem psy, koty i ptaki,
pamiątkowe rupiecie, przyjaciół i sny.

Raczej cena niż wartość
i tytuł niż treść.
Raczej już numer butów, niż dokąd on idzie,
ten, za kogo uchodzisz.

Do tego fotografia z odsłoniętym uchem.

Liczy się jego kształt, nie to co słychać.
Co słychać?
Łomot maszyn, które mielą papier.

- Wisława Szymborska