Fazy Rozmowy

1. Wprowadzenie i rozgrzewka.

W tej fazie następuje przedstawienie przebiegu rozmowy. Służy ona stworzeniu miłej atmosfery.

 

•    przywitanie się z kandydatem

 

•    przedstawienie osoby/ osób prowadzącej (-ych) rozmowę

 

•    krótki zarys przebiegu dyskusji

•    small talk w celu rozładowania napięcia, np.: „Czy łatwo nas Pani znalazła?”


2. Przedstawienie informacji o firmie i stanowisku pracy.

Ta faza służy zaprezentowaniu siebie i własnej firmy. Powinny pojawić się tu ważne dane dotyczące firmy, jej struktury oraz informacje o poszczególnych działach i stanowisku pracy. Na tym etapie mogą również pojawić się pytania do kandydata, sprawdzające jego wiedzę o firmie.


3. Ogólne pytania dotyczące kandydata i jego sytuacji osobistej.

W tej fazie mogą zostać poruszone następujące kwestie:

• podstawowe informacje na temat kandydata (przedstawienie się)

• miejsce zamieszkania

• zainteresowania

4. Wykształcenie kandydata.


Ta faza służy uzyskaniu informacji na temat wykształcenia i szkoleń kandydata.


5. Przebieg kariery zawodowej kandydata.

W zasadzie jest to najważniejsza i najdłuższa faza rozmowy kwalifikacyjnej. Na tym etapie dokładnie sprawdza się adekwatność kandydata na dane stanowisko, czyli jego umiejętności zawodowe i metodyczne.

Oprócz umiejętności zawodowych i metodycznych sprawdza się, czy aplikant posiada potrzebne umiejętności społeczne i personalne. Szczególnie w przypadku zdolności personalnych, niezmiernie trudno jest określić rekrutantowi, czy kandydat mówi prawdę. Dlatego należy spodziewać się krytycznych a nawet niewygodnych pytań.

Na tym etapie mogą zostać poruszone następujące zagadnienia:

• obecne i poprzednie stanowiska pracy, zajęcia i projekty

• wiedza techniczna lub specjalistyczna

• wzorcowe zachowania w określonych sytuacjach w pracy

• dotychczasowy przebieg kariery

• planowana kariera zawodowa

• dodatkowe plany i cele


6. Specjalne zadania podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Często do rozmowy o pracę firmy włączają zadania, które muszą wykonać kandydaci. Najpopularniejsze zadania tego typu to:

• własna prezencja

• życiorys/ przebieg kariery

• prośba o odegranie ról dotyczących takich zagadnień, jak: sprzedaż, obsługa klienta, reklamacje, spory, uwagi krytyczne lub dyskusje dotyczące rozwiązania umowy o pracę.


7. Pytania ze strony kandydata.

Ta faza wywiadu jest ważna nie tylko dla osoby ubiegającej się o pracę, ale także dla prowadzącego jako przedstawiciela firmy. Można dowiedzieć się wówczas, co jest dla kandydata priorytetem.

Analizowane będą następujące aspekty:

• Czy kandydat zadaje pytania bezpośrednio dotyczące firmy (np. o jej kulturę organizacyjną, filozofię zarządzania)?

• Czy padają pytania dotyczące działu (jego znaczenia dla firmy, czy jest w pełni rozwinięty)?

• Czy kandydat zadaje pytania dotyczące samego stanowiska pracy (dlaczego wakat ma być obsadzony, jak długo był wolny lub dlaczego został stworzony, jaka jest jego pozycja w hierarchii)?

• Czy kandydat pyta o personel (jakie kwalifikacje mają jego przyszli współpracownicy, kto był poprzednio odpowiedzialny za obowiązki na tym stanowisku, jaka jest atmosfera w pracy)?

• Czy kandydat chce znać więcej szczegółów dotyczących warunków umowy (godziny pracy, czynności związane z wyjazdami, dni wolne, system wynagrodzeń, możliwości rozwoju)?


8. Warunki umowy.

Jeśli aplikant trafia na tzw. krótką listę, to należy omówić kwestię wynagrodzenia oraz warunki zatrudnienia:


• Datę rozwiązania umowy z obecnym pracodawcą, okres wypowiedzenia, możliwy termin rozpoczęcia pracy

• Kwestie dotyczące stałych i zmiennych składników wynagrodzeń

• Inne świadczenia (np. samochód służbowy, emerytura)


9. Podsumowanie rozmowy.

Na tym etapie kandydat zostanie poinformowany o tym, jak wygląda proces rekrutacyjny. Rozmowa kończy się podziękowaniami.