Opis

Rozmowa kwalifikacyjna jest częścią procesu selekcji personelu. Proces ten opiera się na aktualnym opisie stanowiska pracy. Otrzymane aplikacje analizuje się pod kątem wymagań opisanych w ogłoszeniu w taki sposób, aby zaprosić na rozmowę tylko najbardziej odpowiednich kandydatów.

 

Cele kandydata:

 

Podstawowym celem kandydata jest zaprezentowanie swojej osoby w sposób zwiększający jego szanse na dostanie interesującej pracy na jak najlepszych warunkach.

 

Kandydat chciałby:

• otrzymać informacje o firmie


• dobrze się zaprezentować- w taki sposób, żeby zainteresować sobą firmę


• wybrać najlepszego pracodawcę i pracę


• negocjować dobre warunki Cele firmy: Podstawowym celem firmy jest znalezienie odpowiedniego kandydata na odpowiednie stanowisko w odpowiednim czasie na najbardziej korzystnych warunkach.

 

Firma chciałaby:


• udzielić informacji o sobie, dziale i stanowisku


• osobiście spotkać się z kandydatem


• przybliżyć sobie osobę kandydata. Na podstawie dokumentów aplikacyjnych buduje się niepełny obraz danej osoby (najbardziej interesują firmę umiejętności społeczne, umiejętność pracy w grupie, zdolności komunikacyjne, itp.)


• zdobyć wiedzę na temat umiejętności i potencjału aplikanta w odniesieniu do ogłaszanego stanowiska pracy


• dowiedzieć się czegoś na temat celów, pragnień i potrzeb osoby ubiegającej się o pracę.