Plan rozmowy telefonicznej

 

1.    Przywitanie się, przedstawienie się, wyjaśnienie celu i porządku rozmowy.


2.    Pytanie o to, czy kandydat może w danej chwili rozmawiać.


3.    Jakiego zakresu obowiązków się Pan spodziewa?

 

4.    Jakie jest Pana dotychczasowe doświadczenie w tej dziedzinie?


5.    Jak sobie Pan wyobraża stanowisko, które opisujemy w ogłoszeniu?


6.    Co się Panu w nim podoba?


7.    Możliwa data rozpoczęcia pracy.


8.    Oczekiwane wynagrodzenie.


Co będzie oceniane?


•    osobowość
•    głos
•    błyskotliwość
•    słownictwo
•    kultura osobista