Przykłady pytań

 

Praktycznie nie ma ograniczeń w zakresie tematów, jakie można podejmować podczas rozmów kwalifikacyjnych. Każde zagadnienie i pytanie może być zadane w określonym kontekście lub konkretnej sytuacji dotyczącej pracy.

 

1. Pytania wstępne.


Pytania wstępne są zazwyczaj łatwe i pomagają w odnalezieniu się w nowej sytuacji- stworzeniu miłej atmosfery i nawiązaniu rozmowy.

 

• Czy miał Pan jakieś problemy ze znalezieniem naszej firmy? Czy łatwo nas Pan znalazł?

 

• W jaki sposób dowiedział się Pan o tym, że poszukujemy nowych pracowników?

 

• Co spodobało się Panu w naszym ogłoszeniu?

 

2. Pytania dotyczące firmy.


Pytania dotyczące firmy to ważny etap rozmowy, ponieważ nie tylko sprawdzają wiedzę aplikanta na ten temat, ale także pokazują, z jakim zaangażowaniem przygotował się do dyskusji oraz ujawniają powody, dla których szuka pracy.

 

• Co Pan wie o naszej firmie?

 

• Czy zna Pan nasze produkty?

 

• Czy miał Pan kiedyś do czynienia z naszą firmą?

 

• Co podoba się Panu w naszej firmie?

 

3. Pytania ogólne do kandydata.


• Proszę się przedstawić oraz krótko powiedzieć, czym się Pan zajmuje.

 

• Jakie są Pana zainteresowania?

 

• Jakie są Pana cechy osobowości?

 

• Jakie są Pana upodobania, potrzeby, cele, plany?

 

4. Pytania dotyczące wykształcenia.


• Dlaczego studiował Pan ten kierunek?

 

• Jakie dziedziny były w kręgu Pana zainteresowań podczas studiów?

 

• W swoim CV opisał Pan następujące obowiązki na ostatnio zajmowanym stanowisku: … Czy mógłby Pan powiedzieć coś więcej na ten temat?

 

• W jakich dodatkowych zajęciach uczestniczył Pan podczas studiów?

 

5. Pytania dotyczące kariery zawodowej.


To jest etap, podczas którego osoba prowadząca rozmowę będzie chciała bardzo dokładnie sprawdzić aplikanta.

 

• W CV wymienia Pan swoje główne obowiązki na pełnionym stanowisku: Czy mógłby Pan opisać je bardziej szczegółowo?

 

• W swoim CV wymienia Pan następne umiejętności: Proszę powiedzieć coś więcej na ten temat.

 

• W swoim CV pisze Pan, że posiada następujące dodatkowe kwalifikacje i odbył Pan szkolenia na poziomie zaawansowanym: Czy mógłby Pan się do tego odnieść?

 

• Dlaczego chce Pan pracować w naszej firmie?

 

• Dlaczego podoba się Panu to stanowisko?

 

• Jakie są Pana mocne i słabe strony?

 

• Z jakich osiągnięć zawodowych jest Pani szczególnie dumna?

 

• Jakie może Pan podać cechy wyróżniające Pana dotychczasową karierę zawodową?

 

• Dlaczego powinniśmy Pana zatrudnić? Co potrafi Pan robić od innych lepiej?

 

• Co podoba się Panu w ofercie pracy najbardziej, a co najmniej?

 

• Co jest dla Pana ważne w tej pracy?

 

• Jak Pan sobie radzi z krytyką?

 

• Co zrobiłby Pan, gdyby … ?

 

• Ile czasu potrzebowałby Pan, żeby Pana praca była efektywna?

 

• Jaki powinien być według Pana idealny szef lub jego styl zarządzania?

 

• Jakie są pozytywne i negatywne aspekty Pana ostatniej pracy?

 

• Jakie są Pana plany i cele na najbliższe lata?

 

• Czemu zawdzięcza Pan dotychczasowe sukcesy lub z czego wynika ich brak?

 

Najczęstsze powody, dla których można zniknąć z listy osoby rekrutującej, to brak oficjalnych lub nieoficjalnych kwalifikacji, które podano w wymogach dla kandydatów, nagła zmiana w prowadzonej przez firmę polityce zatrudnienia, kiepskie wrażenie z rozmowy kwalifikacyjnej, niejasny status społeczny kandydata, brak kontaktu z kandydatem.