Pytania i odpowiedzi

 

1.    Proszę powiedzieć mi coś o sobie.


Co wyróżnia Pana z tłumu?


Jakie pięć przymiotników najlepiej Pana opisuje?


Proszę wystawić sobie ocenę w skali od 1 do 10.


Jakby opisał Pan swój charakter?


Dlaczego powinienem uznać Pana za poważnego kandydata na to stanowisko?


W czym jest Pan lepszy od innych kandydatów, z którymi się spotykam?


Co może Pan zrobić dla firmy takiego, czego nie mogą inni?


•    Krótkie przedstawienie się.


•    Swoje główne sukcesy.


•    Zalety, które pozwoliły Ci je osiągnąć.


•    Znaczenie tych zalet i sukcesów dla przyszłego pracodawcy.


•    Opis, jak widzisz swój rozwój na stanowisku, o które się ubiegasz. (Tu przyda się odrobina skromności i krytyczne, żartobliwe spojrzenie na siebie).


•    Mów o konkretach, przedstaw się krótko i w odpowiednich słowach, żeby było widać, że jesteś kompetentny i masz zapał do pracy- czyli że jesteś idealnym kandydatem.


2.    Jakie ma Pan zalety jako pracownik?


Przygotuj opis stanowiska, o które się ubiegasz- w ten sposób uporządkujesz sobie wymagania pracodawcy. Następnie spróbuj dopasować swoje zalety i osiągnięcia do specyfiki nowej posady.


3.    Co chciałby Pan robić za 5 lat?


Jakie długookresowe cele pan sobie stawia?


Czy ostatnio wyznaczył Pan sobie jakiś nowy cel?


Pracodawca chce wiedzieć czy cel, jaki sam sobie stawiasz, ma coś wspólnego z planami firmy. Czy oczekujesz szybkiego i systematycznego rozwoju na stanowisku, które zdaniem pracodawcy jest ślepym zaułkiem w karierze? Czy domagasz się większych pieniędzy niż mógłby Ci kiedykolwiek zaoferować? Jak Twoje plany i motywacja zmieniały się, gdy zdobywałeś doświadczenie?  Jeżeli ostatnio awansowałeś na kierownicze stanowisko, jak wpłynęło to na Twoją wizję przyszłej kariery? Jeśli zrozumiałeś, że musisz nabyć lub udoskonalić pewną umiejętność, jak i kiedy zamierzasz się do tego zabrać?


4.    Co oznacza dla Pana słowo „sukces”?


Co oznacza dla Pana słowo „porażka”?


Niebezpieczne sygnały:


•    Niezgodność twoich planów i celów firmy.


•    Brak zdecydowania.


•    Odpowiedź zbyt ogólnikowa, bez przykładów osiągniętych sukcesów/ porażek, które Cie wiele nauczyły.


•    Za dużo przykładów z życia osobistego.


•    Za dużo przykładów zawodowych.