Rozmowa kwalifikacyjna przez telefon

 

Kandydaci mają zazwyczaj nadzieję na szybką i pozytywną reakcję ze strony firmy, do której właśnie wysłali swoje dokumenty aplikacyjne. Na tym etapie niewielu z nich jest gotowych odebrać w domu telefon od osoby prowadzącej rekrutację.  Z jednej strony kandydaci są gorzej przygotowani do rozmowy, co sprawia, że trudniej im udzielić strategicznych odpowiedzi. Wypowiedzi są bardziej spontaniczne, co daje bliższy rzeczywistości obraz ewentualnego przyszłego pracownika. Z drugiej strony brak przygotowania ze strony kandydata może również obrócić się przeciw pracodawcy, ponieważ rozmówca nie ma „pod ręką” informacji, których ten pierwszy potrzebuje.

 

Zaraz po zapoznaniu się z dokumentacją aplikacyjną, rozmowa telefoniczna z kandydatem jako jedno z narzędzi wstępnej selekcji stanowi drugi filtr. Jednak nie wszystkie ważne informacje o kandydacie można uzyskać przez telefon, dlatego funkcja takich rozmów jest ograniczona wyłącznie do wstępnej selekcji.

 

Wywiady takie ograniczają się do kilku głównych kwestii:


•    zrewidowanie informacji zawartych w CV (motywacja do pracy, aspiracje finansowe, dyspozycyjność)


•    krótkie przedstawienie zarówno osoby kandydata, jak i rekrut anta


•    uściślenie tych informacji z życiorysu, które są niejasne lub problematyczne

 

•    weryfikacja podstawowych kompetencji


•    krótka ocena wartości, stosunku do ustalonych procedur oraz osobistych cech charakteru, które powinny idealnie współgrać z filozofią firmy


•    potwierdzenie zainteresowania kandydata ofertą


•    charakterystyka oferty


•    przekazanie informacji o dalszym przebiegu rekrutacji


•    ocena predyspozycji głosowych kandydata


•    ocena jakości rozmowy- kultura rozmowy, sposób wysławiania się, tempo mówienia, komunikatywność, postawa wobec rozmówcy


•    zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną/ odmowa


Najczęstsze powody, dla których można zniknąć z listy osoby rekrutującej przez telefon, to niezgodność pomiędzy życiorysem a rzeczywistym doświadczeniem, brak umiejętności prowadzenia rozmów, brak wymaganych kwalifikacji technicznych.


Zalety wstępnych wywiadów telefonicznych.


•    szybkie pozyskanie informacji małym kosztem


•    oszczędność czasu- wstępna selekcja minimalizuje liczbę zaproszonych na osobiste spotkania


•    można zyskać ogólny obraz kandydata już po pierwszej wymianie zdań


•    podczas rozmowy kandydat musi reagować szybko i elastycznie, co daje mu możliwość oceny jego umiejętności prowadzenia rozmów telefonicznych


•    rozmowę telefoniczną można potraktować jako próbę generalną przed podjęciem pracy


Wady wstępnych wywiadów telefonicznych.


•    czasem trzeba zadzwonić kilka razy, zanim uda się porozmawiać z właściwą osobą


•    nie zawsze udaje się wyłonić prawdziwy obraz kandydata.