Rozmowa sytuacyjna

 

 

W rozmowie sytuacyjnej przedstawia się kandydatowi sytuację, która teoretycznie może się wydarzyć w pracy. Ocenia się, w jakim stopniu kandydat wykaże się cechami i umiejętnościami, które pozwolą mu odnieść sukces. Przygotowanie się na takie pytanie przed rozmową jest praktycznie niemożliwe. To z kolei oznacza, że będzie trzeba błyskawicznie zanalizować problem i zaproponować strategię jego rozwiązania. Pracodawcy oczekują wykazania się doświadczeniem, twórczym myśleniem, a także gotowością poproszenia o pomoc lub dodatkowe informacje (wielu pracodawców zadaje pytania o sytuacje hipotetyczne, aby odrzucić kandydatów, którzy nie potrafią zwrócić się do członków zespołu z prośbą o pomoc). Interesuje ich człowiek, który nie tylko potrafi wykonać wyznaczone mu zadanie, ale który naprawdę je wykona, stając się cennym nabytkiem dla zespołu.